Chip

Chip

683 points

Member since: May 23, 2016

Chiến tranh là thế.

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

131

Chiến tranh là thế.

Nhìn là biết hàng khủng rồi.

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

144

Bạn chịu trách nhiệm khi "Đăng Nhập" đềExem bài viết. Xin cảm ơn.

Tôi

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

133

Tôi

Có bao nhieu quả bóng vậy mấy bác.

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

144

Có bao nhieu quả bóng vậy mấy bác.

Tội em nó quá

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

136

Tội em nó quá

Ai rồi cũng phải đi...

Submitted By: Chip on November 9, 2016

0

0

134

Ai rồi cũng phải đi...

Nhìn là muốn xách balo lên và đi ngay thôi.

Submitted By: Chip on November 9, 2016

0

0

139

Nhìn là muốn xách balo lên và đi ngay thôi.

Cái gì hở hở nó mới đẹp...

Submitted By: Chip on November 9, 2016

0

0

140

Cái gì hở hở nó mới đẹp...

Chất

Submitted By: Chip on July 8, 2016

1

0

349

Chất

Dân chơi không sợ mưa rơi.

Submitted By: Chip on July 8, 2016

0

0

508

Dân chơi không sợ mưa rơi.

Phê

Submitted By: Chip on July 8, 2016

0

0

292

...

Em làm đúng ý chị đó.

Submitted By: Chip on July 5, 2016

0

0

289

Em làm đúng ý chị đó.

Mấy bác định hướng nghề nghiệp dần đi nhé.

Submitted By: Chip on July 4, 2016

0

0

242

Mấy bác định hướng nghề nghiệp dần đi nhé.

Bạn suy nghĩ về điều gì

Submitted By: Chip on July 4, 2016

1

0

291

Bạn suy nghĩ về điều gì

Em chỉ là cô gái chăn bò thôi.

Submitted By: Chip on July 4, 2016

0

0

264

Em chỉ là cô gái chăn bò thôi.