Chip

Chip

683 points

Member since: May 23, 2016

Chiến tranh là thế.

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

121

Chiến tranh là thế.

Nhìn là biết hàng khủng rồi.

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

131

Bạn chịu trách nhiệm khi "Đăng Nhập" đềExem bài viết. Xin cảm ơn.

Tôi

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

115

Tôi

Có bao nhieu quả bóng vậy mấy bác.

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

129

Có bao nhieu quả bóng vậy mấy bác.

Tội em nó quá

Submitted By: Chip on November 22, 2016

1

0

121

Tội em nó quá

Ai rồi cũng phải đi...

Submitted By: Chip on November 9, 2016

0

0

121

Ai rồi cũng phải đi...

Nhìn là muốn xách balo lên và đi ngay thôi.

Submitted By: Chip on November 9, 2016

0

0

121

Nhìn là muốn xách balo lên và đi ngay thôi.

Cái gì hở hở nó mới đẹp...

Submitted By: Chip on November 9, 2016

0

0

128

Cái gì hở hở nó mới đẹp...

Chất

Submitted By: Chip on July 8, 2016

1

0

333

Chất

Dân chơi không sợ mưa rơi.

Submitted By: Chip on July 8, 2016

0

0

480

Dân chơi không sợ mưa rơi.

Phê

Submitted By: Chip on July 8, 2016

0

0

279

...

Em làm đúng ý chị đó.

Submitted By: Chip on July 5, 2016

0

0

279

Em làm đúng ý chị đó.

Mấy bác định hướng nghề nghiệp dần đi nhé.

Submitted By: Chip on July 5, 2016

0

0

235

Mấy bác định hướng nghề nghiệp dần đi nhé.

Bạn suy nghĩ về điều gì

Submitted By: Chip on July 5, 2016

1

0

279

Bạn suy nghĩ về điều gì

Em chỉ là cô gái chăn bò thôi.

Submitted By: Chip on July 5, 2016

0

0

251

Em chỉ là cô gái chăn bò thôi.