Yêu người yêu người ta

Submitted By: Sakura on January 1, 2017

0

0

228

Yêu người yêu người ta

“Suy cho cùng chẳng có một điều gì xấu khi gặp lại người yêu cũ, cái tồi tệ là phát hiện bản thân mình vẫn còn yêu…”

- Yêu người yêu người ta | Gia Đoàn

Site Comments (0)