Muốn giữ một tình bạn lâu bền trước tiên phải biết nghĩ cho nhau.

Gửi bởi: Sakura on January 1, 2017

0

0

87

...

"Có nhiều lúc tôi tự ti vì bản thân không được như cô ấy, cô ấy cho dù tự tin cũng không nói ra vì sợ tôi mặc cảm.
Cũng có lúc tôi tự tin về những điều mình có nhưng lại không nói ra vì bạn tôi sẽ buồn, sẽ mặc cảm tự ti.
Tình bạn chính là như thế, dù tự tin hay tự ti thì cũng suy nghĩ cho đối phương đầu tiên, đặt cảm xúc của họ lên trước. 
Muốn giữ một tình bạn lâu bền trước tiên phải biết nghĩ cho nhau."

Site bình luận (0)