Vì nếu thấy hết con người nhau có thể không còn muốn yêu nhau nữa.

Gửi bởi: Sakura on January 1, 2017

0

0

101

...

“Ai cũng rất giỏi trong việc đánh lừa người khác, khiến họ tin vào những điều chưa hẳn là đúng. Ví dụ, khiến người khác tin rằng chúng ta cứng rắn, chúng ta thông minh, thú vị hơn đáng tin cậy hơn con người thật của mình. Bản năng luôn muốn che đậy vì muốn có giá trị trong mắt người khác. Vì nếu thấy hết con người nhau có thể không còn muốn yêu nhau nữa.”

-30.12.16

Site bình luận (0)