Và bài học lớn nhất chính là biết lãng quên… “

Submitted By: Sakura on December 25, 2016

0

0

113

Và bài học lớn nhất chính là biết lãng quên… “

“ Này những kẻ trưởng thành sợ tình yêu
Đằng sau đôi mắt thảnh thơi hẳn từng đã rất nhiều bất ổn
Đã qua cái thời - chỉ là một trong vô vàn lựa chọn

Này, chúng ta từng là những kẻ rất hoang mang
Khi số phận cợt trêu và lòng tin phản bội
Tất nhiên - không ai có lỗi
Chỉ là - cần phải lớn lên !!!

Và bài học lớn nhất chính là biết lãng quên… “

Site Comments (0)