Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng!

Gửi bởi: Sakura on December 11, 2016

0

0

118

Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng!

Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng đôi khi ai đó vô tình nhắc đến anh ấy, tôi vẫn ngẩn ngơ một hồi lâu… 

Thì ra chỉ một cái tên cũng đủ khiến người ta đau lòng! 

Site bình luận (0)