Rất khó lòng để đặt niềm tin vào ai.

Submitted By: Sakura on December 18, 2016

1

0

114

...

"Tôi là kiểu người luôn hoài nghi về mọi thứ, rất khó lòng để đặt niềm tin vào ai. Tuy nhiên, phàm những chuyện tôi nhận định là cần thiết hay những điều tôi cho là đúng tôi sẽ đặt trọn niềm tin và kiên trì theo đuổi đến cùng. Đó vừa là điểm mạnh nhưng cũng gây bất lợi nhiều với tôi. Bởi trong nhiều chuyện ranh giới giữa kiên trì và cố chấp quá là đỗi mong manh. 
Kiểu người giống như tôi, khi đã nghiêm túc yêu một người sẽ rất khó lòng buông bỏ. Đôi lúc, trước khi kịp nhận ra tôi và người ta không phù hợp thì tình cảm tôi dành cho họ đã sâu sắc tới mức không thể vãn hồi. Nên khi xác định yêu thương ai tôi đều cố gắng cân nhắc tìm hiểu kĩ càng. Bởi tôi biết nếu tôi cẩu thả trong việc chọn lựa thì đến cuói cùng người đau nhất lại chính là tôi"

Site Comments (0)