Nói gì cho một tình yêu

Gửi bởi: Sakura on December 18, 2016

1

0

81

Nói gì cho một tình yêu

Nói gì cho một tình yêu
Làm gì cho một buổi chiều rất yên
Cỏ thơm là của hoa viên
Hải lưu là của những miền biển xa
Cái gì là của chúng ta
Khi người dưng mãi chỉ là người dưng?

Site bình luận (0)