“Nên khi buồn, cứ khóc!”

Submitted By: Sakura on January 1, 2017

0

0

151

“Nên khi buồn, cứ khóc!”

Chuyện buồn em không kể, chuyện khó em không than, thành ra không một ai biết rằng em cũng đang không ổn một chút nào.

“Nên khi buồn, cứ khóc!”

Site Comments (0)