Năm tôi 17 tuổi, đã từng nghĩ sẽ yêu một ai đó đến hết cuộc đời này.

Gửi bởi: Sakura on January 1, 2017

0

0

75

Năm tôi 17 tuổi, đã từng nghĩ sẽ yêu một ai đó đến hết cuộc đời này.

Năm tôi 17 tuổi, đã từng nghĩ sẽ yêu một ai đó đến hết cuộc đời này. Đến sau này mới biết, sẽ dành cả cuộc đời này để yêu, nhưng không thể nào là một người duy nhất khi ấy.

{Nhã Tú}

Site bình luận (0)