Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình ngồi đây, viết về cậu.

Gửi bởi: Sakura on December 25, 2016

0

0

79

Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình ngồi đây, viết về cậu.

“Chắc cậu cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình ngồi đây, viết những dòng tâm trạng chẳng rõ đầu đuôi này cho cậu.
Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình ngồi đây, viết về cậu.
Nhân tiện mình chỉ muốn nói, hôm nay mình nhớ cậu nhiều hơn mọi ngày…”

Site bình luận (0)