Không phải là không thích nữa, mà là đừng hỏi nữa.

Submitted By: Sakura on December 10, 2016

0

0

107

Bạn chịu trách nhiệm khi "Đăng Nhập" đềExem bài viết. Xin cảm ơn.

“Có người hỏi tôi còn thích anh ấy hay không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Không phải là không thích nữa, mà là đừng hỏi nữa.”

Site Comments (0)