Không phải là không thích nữa, mà là đừng hỏi nữa.

Gửi bởi: Sakura on December 11, 2016

0

0

55

Bạn chịu trách nhiệm khi "Đăng Nhập" đềExem bài viết. Xin cảm ơn.

“Có người hỏi tôi còn thích anh ấy hay không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Không phải là không thích nữa, mà là đừng hỏi nữa.”

Site bình luận (0)