Để anh quen tính em là được rồi. | 7 pic

Gửi bởi: Sakura on December 11, 2016

1

0

104

Bạn chịu trách nhiệm khi "Đăng Nhập" đềExem bài viết. Xin cảm ơn.

Rất nhiều lần tôi nghĩ sẽ có một người nói với tôi rằng: “Em không cần phải thay đổi tính cách của mình đâu, để anh quen tính em là được rồi.”

— Tiểu Chính Thái dịch (via miffyforever)

Site bình luận (0)