Chiếu lên ngôi

Gửi bởi: Sakura on November 11, 2016

1

0

125

Chiếu lên ngôi

Thay trời hành hóa, chiếu truyền cho nhân dân xứ xứ đều hay. 
Trẫm nghĩ: Huê Kì đế quốc từ khi mở cõi đã gây cơn chấn động địa cầu, Hoa Thái Tổ võ uy hoàng đế tay kiếm tay cờ, đánh Pháp, đuổi Anh nhất thống thập tam thuộc địa xứ, một bước lên ngôi cửu ngũ, đưa tay vạch lên trời đất mà vẽ ra cương thổ đại hiệp chúng quốc truyền đời.

Những kì công ấy chúng sinh năm châu, bốn bể nằm mơ cũng không tưởng thấy, mới hay hình thế đại Mỹ Châu là cõi đế vương ngự trị. Canh tứ thập đại hoàng đế trải nhị bách thập niên, Huê Kì ta chưa từng chịu nhục. Một tiếng ho khẽ chư hầu bốn phương nghe thấy mà run, muốn trời yên bể lặng hay nổi cơn giông tố đều chỉ cần một cái chớp mắt ấy mới thực chân mệnh thiên tử. 

Mà nay: Nga La Tư đế quốc bờ đông vùng vẫy, Phú Thịnh tiểu tốt vô danh bất thụ cầu phong tự thân xưng đế, mở bàn tay dẹp yên nội loạn, nắm bàn tay bờ cõi mở mang, mưu đồ trung hưng Đại Xô Viết liên hiệp đế quốc, xứng là địch thủ. 

Đạo có thay đổi, thời cũng biến thông, bĩ rồi lại thái, Khích Bút tiên đế hiểu được thiên quy cuối thời ẩn nhẫn, trước khi hưu trí đã từng ủy lạo việc nội trị phải lấy an dân, ở cõi ngoài đừng dây Phụ Thịnh. Chẳng ngờ Đỗ Bá Mai kế đế đầu óc u tối, chẳng biết cân nhắc thiệt hơn khiến u châu li tán, Cách Lỗ Cát Á tan tành, Úc Kiên đổ nát, Ba Lan nguy khốn, Trung Đông rối ren, Hồi giáo hắc kì mọc lên như nấm… ngoài thì chinh chiến không dứt, trong thì kinh tế lâm nguy thảy đều vì nghe lời xúi bẩy động vào Nga La Tư, đối địch Phú Thịnh vậy.

Trẫm là kẻ thương nhân áo lụa, lấy việc kinh tế nuôi thân, chốn thương trường thiếu gì thành tựu, vốn không có chí mơ lấy ngôi cao, lại càng khinh cân đai, áo mũ. Chỉ vì lòng người chán ngán cảnh suy vong, tinh mơ nhìn về đông thấy man di hồi hồi vượt biển, chiều hướng về nam thấy rợ Mễ tràn vào, tối tối nhìn quanh xe cộ Chân Đán trên đường chen chúc… chúng cướp hết công việc khiến dân ta thất nghiệp, lại cướp hết sản vật khiến dân ta nghèo đói, thấy Huê Kì đế quốc ô nhục trẫm còn lòng dạ nào yên hưởng phú quý phì thân.

Vừa qua Đỗ Bá Mai nhiệm kỳ đã hết, ngôi cửu ngũ chẳng thể ngồi lâu. La đảng nội bộ đấu tranh, Sang Đơn nguyên lão tranh cử, kêu gọi cứu quốc thương dân nhưng tiền tài không có, tuổi già đã tới, nếu được ngôi cao chưa chắc vững bền. Lã Thị Linh Tâm giao tế nữ quan, chánh cung hoàng hậu tứ thập nhị hoàng đế, lấy danh hoàng hậu mà thăng tiến, chính trị kém cỏi, uy tín tầm thường lại hay bị tây xưởng nghi vấn điều tra. So với hai ứng viên kia trẫm tự thấy mình tốt đẹp, thân hình to lớn, dung mạo sáng ngời, trí tuệ khôn ngoan, thê tử đẹp như lan ngọc, giàu sang tuột bậc, người người đều nể phục, chủ nhân điện ngà ai còn hơn trẫm.

Vì vậy trẫm xuất kỳ bất ý, cất một tiếng hiệu triệu thiên hạ, mà như trời quang bỗng nghe sấm động, tức khắc bốn phương người người đồng thanh hưởng ứng. Uy thế khiến cho Sang Đơn ngỡ ngàng, Linh Tâm hồn xiêu phách tán. Ấy là lòng người, mệnh trời, đều đã thâu về tay trẫm vậy.

Kim niên cửu nhật thập nhất nguyệt, trẫm ưng mệnh thiên tử, nối ngôi thành tứ thập ngũ Huê Kì hoàng đế, cải niên hiệu Hồi Quang thứ nhất, truyền bảo trăm họ tuân theo giáo lệnh. 


Nhất chi: thương vụ đại thành, dao rời vỏ nay phải tra vào, trẫm muốn muôn dân bất phân La đảng, Tượng đảng hay những người độc lập, tất cả phải đoàn kết vì một Đại Hiệp Chúng Đế Quốc Huê Kì.

Nhị chi: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Bách tính Huê Kì chẳng kể chủng tộc, tôn giáo, xuất thân và tín ngưỡng trẫm đều cung kính tận tụy. 

Tam chi: Công trình các đời tiên đế xây dựng nay hư hại, mục nát không còn có thể sử dụng thì lệnh xây mới, sửa sang cho xứng tầm đế quốc Mỹ châu.

Tứ chi: Ứng với niên hiệu Hồi Quang, trẫm sẽ gây cuộc duy tân, chân hưng đất nước về mọi mặt lần nữa làm cho Huê Kì đế quốc trở nên vĩ đại. Truyền cho chư hầu, ngoại quốc các xứ đều hay, trẫm muốn lấy đức mà yên thiên hạ, chuyển thù thành bạn, đàm phán vì lợi ích chung, chớ ngoan cố tìm con đường máu. 

Ngũ chi: Huê Kì đế quốc chỉ chọn điều tốt không chọn điều ô. Phàm việc gì thương hại uy thế quốc gia trẫm quyết không làm, kẻ nào xúi bẩy thảy đều bị tội. 

Ô hô!

Thượng đế đặt ra ngôi thiên tử chính là để yên vỗ bốn phương. Mỗi bước đi nơi thềm điện ngà là mỗi bước dìu dắt thiên hạ vào thái bình trường cửu. Mọi người dân đều yên chức nghiệp, người làm quan giữ đạo thanh liêm, để vãn hồi thịnh trị bao đời, kéo dài phúc lành của tôn miếu, giang san trải dài mặt trờì không bao giời lặn. Cảnh thực chẳng tốt đẹp lắm sao!

THUẬN THIÊN THỪA VẬN, CHÚNG THẦN LÃNH CHỈ 

Site bình luận (0)