Cố như vậy để làm gì?

Gửi bởi: Sakura on January 1, 2017

0

0

134

Cố như vậy để làm gì?

Chúng ta đều biết phép lịch sự là một loại giả dối được mọi người chấp nhận.

Nhưng đã hết chưa ?

Còn một loại nữa là khi đau tới thắt tim, đau tới mức gần như cần tới một liều cuồng nộ mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

Làm sao qua mắt được ai. Giả nghiêm túc thì dễ chứ làm gì có ai giả như mình hài hước được…

Cố như vậy để làm gì?

——–Raloz——-

Site bình luận (0)