Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

Gửi bởi: Sakura on January 1, 2017

0

0

117

...

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

-NGUYỄN THỤY KHA-

Site bình luận (0)